ԹԱՆԱՔԱՅԻՆ ՏՊԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Լինում են իրավիճակներ, երբ հրատապ պետք է տպել բուկլետներ, թռուցիկներ կամ պարզապես այցեքարտեր ցուցահանդեսների, կոնֆերանսների մասնակցելու համար: Թվային տպագրությունը ամենաարդյունավետ լուծումն է, որը հնարավորություն է տալիս սեղմ ժամկետներում ձեռք բերել տպագրական ապրանքներ: Պատվերի իրականացումը կարող է տևել մի քանի ժամից մինչև 1-2օր:

Թվային տպագրության առավելություններից մեկն այն է, որ տպագրությունից անմիջապես հետո կարելի է իրականացնել ետտպագրական աշխատանքներ /կտրել, լամինացնել, կազմել և այլն/՝ չսպասելով, որ ներկը չորանա:

Օպերատիվ տպագրում ենք A5, A4, A3, SR A3 չափի տարբեր հաստություններ ունեցող թղթերի վրա: Հնարավոր է տպագրել նաև տպագրության համար նախատեսված դեկորատիվ, գունավոր թղթերի վրա:

*Մեզ մոտ հնարավոր է օպերատիվ տպել նաև ոչ ստանդարտ չափի թղթի վրա՝ մինչև 1մ երկարությամբ, բայց ոչ ավել, քան 30սմ լայնությամբ:

Թվային տպագրությամբ կիրականացնենք հետևյալ պատվերները՝

ՊՈՐՏՖՈԼԻՈ - ԹԱՆԱՔԱՅԻՆ ՏՊԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ